เครื่องทำน้ำอุ่น

ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างไรให้ปลอดภัย

เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีการใช้งานในหลายๆสถานที่ บางคนเชื่อว่าการอาบน้ำอุ่นจะทำให้ระบบโลหิตไหวเวียนได้ดีขึ้น บางคนนิยมอาบน้ำอุ่นเพราะความผ่อนคลายที่ได้รับจากการอาบน้ำอุ่น แต่เครื่องทำน้ำอุ่นหากใช้งานไม่ถูกต้องก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทั้งเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นในการเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นจึงควรเลือกจาก ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีความน่าเชื่อถือและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง และควรให้ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่งช่างที่มีความรู้มาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้เพื่อความปลอดภัย

ในการเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และเมื่อได้มาแล้วก็ควรใช้งานอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายและทำให้เกิดอันตรายกับตนเองได้ ข้อแนะนำในการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างปลอดภัยมีดังนี้

 • เลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดภายในตัวเครื่องและมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดเพิ่ม
 • ต้องมีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง เครื่องทำน้ำอุ่นต้องต่อกับระบบสายดินภายในบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไฟดูด หรือไฟรั่ว
 • เช็คอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดทุกๆเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดภายในตัวเครื่องยังสามารถทำงานได้ตามปกติ
 • ตรวจสอบสภาพสายดินว่ามีการชำรุดและการจุดต่อสายดินไม่หลุดและตรวจสอบสภาพสายไฟด้วย
 • ปิดเครื่องทำน้ำอุ่นทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้หม้อต้นน้ำเกิดความเสียหาย
 • ตรวจสอบฟิลเตอร์สำหรับกรองน้ำเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันและทำให้น้ำสามารถไหลเข้าเครื่องได้ตามปกติ หากฟิลเตอร์ไม่สะอาดก็ควรนำไปทำความสะอาดหรือหากฟิลเตอร์ชำรุดก็ควรซื้อวัสดุมาเปลี่ยน
 • หลีกเลี่ยงการใช้สายฝักบัวที่เป็นโลหะเพื่อความปลอดภัย เพราะโลหะจะทำให้เกิดการนำไฟฟ้าเมื่อไฟดูดได้ง่าย
 • สายฝักบัวควรอยู่ในสภาพปกติ ไม่ควรมีสภาพหักหรือคดงอในรูปที่ผิดปกติ
 • ตรวจสอบท่อน้ำของเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ให้เกิดการรั่วซึมเพื่อป้องกันไฟดูด
 • ทำความสะอาดฝักบัวโดยการเช็ดหรือขัดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝักบัวเกิดการอุดตัน ทำให้น้ำสามารถไหลได้ปกติ
 • ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดในการเช็ดตัวเครื่องทำน้ำอุ่น

นี่คือสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น หากเครื่องทำน้ำอุ่นเกิดความผิดปกติหรือมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นไม่ควรปล่อยผ่านและฝืนใช้งานต่อแต่ควรรีบนำไปซ่อมแซมจากช่างที่มีความชำนาญที่ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง